Iedere zichzelf respecterende vereninging houdt een nieuwjaarsreceptie. De CGPA-Woensdrecht vormt daar geen uitzondering op. Het bestuur doet dat niet omdat de traditie dat voorschrijft, maar omdat zij er prijs op stelt een goede relatie te onderhouden met de vliegbasis, de actieve leden en die leden die om welke reden dan ook niet zo makkelijk aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie
19 januari 2012, de middag, dat ca 85 leden, in de OfficiersMess van de Vliegbasis Woensdrecht, onder het genot van een glaasje cava ,elkaar de hand schudden. De geanimeerde gesprekken over het afgelopen jaar en toekomende jaar, werden deze middag 2x onderbroken, voor de speech van onze Voorzitter Henk van Bergem en die van de C-KMSL/Vliegbasis Woensdrecht Kolonel de Jongh.
Beiden memoreerden aan de bezuinigingen bij Defensie en dat hierdoor een taak was weggelegd bij de Postactieven, om als ambassadeurs op te treden van en voor de Luchtmacht.
De monden werden eigenlijk meerdere malen stil gezet om de oliebollen en appelbeignets, die werden geserveerd, te verorberen. Om alles toch gladjes naar binnen te werken, was het ook aan de bar, een gaan en komen van dorstige leden'.
Al met al een super gezellige receptie, die tot laat in de middag voortkabbelde.