ALV WoensdrechtOp donderdag 23-03-2023 was het voor de leden van de Contactgroep Postactieven regio Woensdrecht de hoogste tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Schuttershof op onze welbekende Vliegbasis Woensdrecht.
De middag startte zoals gebruikelijk om 14.05 uur met het welbekende kopje koffie of thee, met een overheerlijke plak cake.
Nadat een ieder daarvan op zijn gemak genoten had, vroeg de voorzitter een ieder om op zijn of haar stoel plaats te nemen, zodat de vergadering kon beginnen. De vergadering had enige vertraging opgelopen, aangezien de Vlaketunnel bleek afgesloten en mensen vanuit Zeeland om moesten rijden en in de file terechtkwamen.
En zo begon de vergadering met 61 leden, onder hen ook ons erelid Willem Aben en echtgenote Dineke. Willem is één van de oprichters van het fenomeen Contactgroepen Postactieven, Willem en Dineke, gezellig dat jullie er waren. Van de genodigden waren aanwezig Stafadjudant LCW Jan Hak, Lt-Kol Dierkx Stafchef C-KMSL namens de commandant KMSL en Stafadjudant KMSL Richard Sprokkereef.
Onderdeel van de vergadering was o.a. een statistiek die de teruggang van het aantal leden duidelijk in beeld bracht. Dit om verschillende redenen, overlijden, verhuizing, ouderdom en verdere privé redenen.
Uiteraard kwam de kascommissie aan de beurt en zij verleende bij monde van dhr Kees Gravemaker het bestuur decharge om voor het volgende jaar zo door te gaan.
De heren van de kascommissie werden als dank voor hun inzet dan ook door de voorzitter met een heerlijk flesje drank bedankt verrast.
Nieuwe leden van de kascontrole commissie voor aankomend jaar, alvast dank en succes voor de volgende A.L.V
Aftredend bestuurVerder nam onze penningmeester afscheid, na getrouw 7 jaar de financiën te hebben bijgehouden voor de club. Dank daarvoor Henny voor de uitstekende samenwerking met het bestuur en leden. We hopen jou en Francien nog vaak op de bijeenkomsten te ontmoeten. En als dank voor zijn inzet kreeg hij een cadeaubon van Non Plus Ultra, en Francien een bakje voorjaars bolletjes.
Zijn taak word overgenomen door Nel de Haas, die vanaf nu het financiële gedeelte van de club overneemt en beheert. Nel, heel veel succes in deze functie en in het bestuur toegewenst.
Dan stapte ook onze secretaris Mathieu Rousch na 4 jaar op. Mathieu dank voor je inzet, we zullen je missen in het bestuur. En ook hij werd door de voorzitter met een cadeaubon van Non Plus Ultra bedankt en Monique ontving een bakje met voorjaarsbolletjes.
Ook jullie twee hopen we nog vaak te ontmoeten op onze middagen in de OOMess.
Verder waren er nog wat vragen van leden en antwoorden van de voorzitter en overige mededelingen.
Lezing over de slag bij de scheldeEn toen was het tijd voor nog even een rondje koffie of thee, voordat de presentatie van onze gastsprekers begon. T.w. Dhr. Atti Pot die vertelde over de Slag om de Schelde, en zijn collega Hans Droppert die over de taak van de loods en het vegen van mijnen op de Schelde vertelde tijdens de 2e wereldoorlog
En de vele mijnen die in het water lagen, om die te omzeilen tijdens het varen.
Twee fantastische lezingen met veel foto’s uit die tijd en landkaarten van toen die de beide verhalen alleen maar duidelijker maakten. Op onze website meer hierover.
En tot slot vertelde Hans Droppert het verhaal van de witte anjer, die Prins Bernhard altijd droeg.
De witte anjer werd door jonge studenten in Duitsland in de vooroorlogse periode altijd gedragen en Prins Bernhard heeft deze gewoonte zoals we allemaal weten, zijn hele leven vast gehouden en gedragen.
Atti en Hans dank voor deze geweldige informatieve lezingen, we hopen in de toekomst nog vaak van jullie verschillende verhalen te mogen genieten.
En ook deze twee heren werden door de voorzitter bedankt met een lekker flesje, om thuis op hun gemak van te genieten.
Na deze informatieve middag, begon het lekker te ruiken naar de Indische maaltijd, en moesten de keeltjes met drankjes gesmeerd worden.
Het werd een gezellige smakelijke boel, want man man man, dat kunnen ze bij Paresto goed in de keuken. Het was heerlijk.
Uiteindelijk kwam ook aan deze middag een einde, en deed de voorzitter met overig bestuur en Paresto het licht uit om 19.15 uur en is een ieder voldaan naar huis gegaan.

ECHTER EEN DING ONTBREEKT AAN DEZE MIDDAG…………EEN NIEUWE SECRATARIS!!!!!!
DIT IS EEN DRINGENDE OPROEP……
BESTE LEDEN A.U.B. MELD U HIERVOOR AAN.
MIJN LIEF, JULLIE VOORZITTER KAN GEEN TWEE PETTEN OP HEBBEN.
DUS WIE DURFT, VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR, OF ALS JE HET LEUK VINDT, LANGER.
KORTOM TREED NAAR VOREN, BEL EN HELP HENK, ALS DE POSTACTIEVENCLUB U LIEF IS.
WANT ZONDER VOLTALLIG BESTUUR, ZIJN ER GEEN BIJEENKOMSTEN MEER.

Was het weer, en dus zeg ik tot de volgende bijeenkomst, waar u zoals gebruikelijk een uitnodiging van krijgt.
Geniet nog even na van de foto’s.

Groetjes, en tot ziens op de basis.

Marian van Bergem

Foto van de Algemene Ledenvergadering

Slag om de schelde

Logistiek en mijnen vegen