Een ALV is zoals bij vele andere verenigingen een bijeenkomst waar een gering aantal leden naar toe komt. Waren er vorig jaar 23 leden van de 150 (15%) aanwezig, dit jaar op 20 april kwamen er 63 van de 174 leden (36%). Het bestuur was daar zeer verheugd over. Wellicht waren de aangekondigde welkomstborrel en afsluitend het aperitief en de rijsttafel hier debet aan.
Door een mistverstand mochten we echter afzonderlijk niet de basis op. Men gaf diverse redenen op, waarvan geen enkele  klopte. Er lag een lijst met namen bij de wacht maar ook dat mocht niet baten. Achteraf bleek dat de Postactievekaart niet in de OBA voorkomst. Maj. R. Parijs heeft ons inmiddels verzekerd dat het e.e.a. wordt aangepast. Onder begeleiding werden we naar de OO-mess gebracht in een lange stoet van ongeveer 40 auto’s. Dat zoiets niet stil gehouden kan worden bleek de volgende dag toen ik door Willem Aben werd gebeld om e.e.a. uit te leggen.
Een ALV is voor de meeste leden, die soms van ver moeten komen, een plichtpleging met aanhoren van verslagen, evt. bestuursverkiezingen, en wat verder nog ter tafel komt. Maar door het afleggen van verantwoording door het bestuur over de gang van zaken, krijgen de leden beter inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging. Alle leden hebben vooraf de notulen van vorig jaar thuis gestuurd gekregen (slecht 30% heeft e-mail) en bij binnenkomst, na het tekenen van de presentielijst ontvingen zij het financiële overzicht en de agenda. Dit alles om de vergadering vlotjes te laten verlopen. 
Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden van onze voorzitter Elbert Groothuis op 18 december j.l. In een terugblik werden zijn grote verdiensten voor de vereniging geschetst. Elbert nam in 2003 het voorzitterschap over van de toenmalige voorzitter Arthur Mesman die om persoonlijke redenen deze functie moest neerleggen. Elbert is tot aan zijn overlijden voorzitter geweest. Op de algemene ledenvergadering werd Cees Boshuizen als nieuwe voorzitter gekozen.
Omdat de vergadering zo kort gehouden kon worden hielden we die middag veel tijd over voor de spreken van de oude collega, het werd dan ook een geamuseerde happening. Het bestuur riep de leden op om meer aan de activiteiten deel te nemen. Postactief wil niet zeggen lekker in de stoel blijven zitten te wachten tot er post komt met een nieuw nummer van “De Vliegende Hollander”,”KluPActief” of nog een ander blad. Het bestuur heeft bewust gekozen om het aantal activiteiten op 5 tot 7 paar jaar te houden, zodat iedere bijeenkomst weer een moment is om bij te praten.