Algemene Leden VergaderingAlgemene leden vergadering 17 maart 2016.

En dan is er alwéér een jaar voorbij voor de vereniging, en dus de hoogste tijd voor de jaarlijkse algemene leden vergadering, die gehouden wordt op een mooie voorjaarsdag t.w. donderdag 17 maart, aanvang 14.00 uur in de Schuttershof.
Ruim voor half twee uur komen de eerste leden al binnen, en na de gebruikelijke handtekening bij onze secretaris Marianne van Meer tekenen in totaal 103 leden die de A.L.V. bijwonen en na het tekenen staat de koffie en thee te wachten op onze leden, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt, want ja, dat praat toch heel wat makkelijker met een bakkie troost, als je bij elkaar bent.
Om even voor twee uur geeft voorzitter Henk het teken, of te wel zoek allemaal een stoeltje in de zaal de vergadering gaat beginnen.
Hij opent de vergadering en gaat puntsgewijs de agenda door, waarin als bijzonder moment even een minuut stilte word gehouden voor de leden die ons ontvallen zijn in 2015 en begin 2016.
Daarna komt het afscheid van onze penningmeester Max van Limburg en zijn lieve vrouw Marianne, samen hebben zij zich 6 jaar als echtpaar voor de club ingezet, Max het financiële gedeelte en Marian als zijn rechterhand met het verstrekken van de consumptie munten aan de leden en voor die zes jaar trouwe inzet laat het bestuur ze niet met lege handen naar huis gaan, als dank hiervoor overhandigd de voorzitter aan Max dan ook een lekker flesje drank en een V.V.V. bon en voor Marian een plantenbakje met voorjaarsbollen. Verder krijgen ze van alle aanwezigen leden een luid applaus als dank. Max en Marianne, jullie hadden deze cadeaus en applaus dik verdiend, nogmaals dank voor jullie inzet en veel plezier bij de volgende uitstapjes zonder dat je af hoeft te rekenen voor de club, we hopen dat jullie nog lang lid blijven.
En ja, de een gaat en gelukkig komt de ander, onze nieuwe penningmeester is Henny van Zetten, Henny welkom in het bestuur in de rol van penningmeester en we wensen je heel veel succes met de financiën.
Nadat ook de kascontrole commissie aan het woord is geweest, waarvan Marga Horst het verslag deed, worden ook zij en Leen van Ree hartelijk bedankt met een flesje wijn voor hun bewezen diensten.
Marga van Horst treedt af en Leen van Rhee treedt aan als voorzitter kascontrole commissie samen met Cees Boshuizen en als reserve Ton Schimmelpenningh, veel succes samen toegewenst met het verslag van 2016.
Als extraatje had de Voorzitter, twee gastsprekers uitgenodigd t.w. Kapitein Ramon Pijnappel van de Landmacht en Elt Rob Wehren van de Luchtmacht, die beiden in Mali aan het werk zijn geweest en daar weer opnieuw naar toe gaan.
Beiden deden uitvoerig verslag van hun werkzaamheden aldaar, zodat wij allen een heel ander beeld kregen van Mali dan wat wij gewend waren te zien in het 8 uur journaal. Na hun uiteenzetting werden beide heren door Max en de Voorzitter met een flesje wijn hartelijk bedankt voor hun hele verhaal.
Kortom een heel interessante afsluiting van de A.L.V.
Na de A.L.V. komen Kapitein Ad Potters (coördinator postactieven Breda) en Overste Henk van de Waard ons begroeten, en een hapje mee-eten, want dat is wel zo gezellig natuurlijk.
En ja, dan word het toch echt tijd om de kelen te smeren, dus deelt Max nog voor een laatste keer de consumptie munten uit, en wordt het heel druk aan de bar en laten we het ons tijdens een uitgebreide blauwe hap geserveerd door Paresto allemaal lekker smaken.
En zo als gebruikelijk als we samen zijn vliegt de tijd en is het voor een ieder weer tijd om huiswaarts te keren.
Na de vele handjes en kusjes, en tot volgende maand, bij het volgende uitstapje 14 april naar het Louwman Museum en lekker eten bij van der Valk in Wassenaar keert de rust weder en verlaat na een geslaagde middag ook het bestuur  de vliegbasis Woensdrecht.

Tot het volgende uitje allemaal.
Groetjes, Marian van Bergem