Bestuurstafel ALV 2018Donderdag 22 maart 2018; Het is tijd voor de jaarlijkse A(lgemene) L(eden) V(ergadering) van de Contactgroep Postactieven regio Woensdrecht.
En die begint om 14.00 uur in de O.O.Mess.
Al ruim voor tijd komen de eerste leden binnen, en na de presentielijst getekend te hebben en een gratis luchtmacht kaartspel (gedoneerd door de Coördinator Postactieven en Veteranen Kapitein Ad Potters) in ontvangst te nemen, gaat een ieder snel naar de koffie/thee tafel, die staat te lonken voor een heerlijk bakkie troost met koekje.  Al gauw komen de gesprekken op gang en is er weer een vernieuwde kennismaking met bekende Luchtmacht collega’s.
Om 14.10 slaat de hamer van de Voorzitter en hij verzoekt een ieder plaatst te nemen en opent  de vergadering.
Deze verliep heel snel er waren namelijk  geen ingekomen stukken, het financieel overzicht 2017 klopte als een bus, en dus mag de penningmeester voor 2018 weer zijn rekenknobbel gebruiken om er weer een goed financieel jaar van te maken. De voorzitter bedankte de kascommissie Cees Boshuizen en Ton Schimmelpenningh met een lekker flesje Port zodat ook die na al die cijfertjes gecontroleerd te hebben, weer even met een lekker glaasje tot rust kunnen komen. En de herkiesbare personen werden onder applaus herkozen.
ALV 2018 droneNa de vergadering was het, na de pauze, tijd voor de gast spreker Majoor Hendrik Bouwhuis, met als onderwerp de Drone binnen de Luchtmacht. Ontzettend boeiend om naar te luisteren en kijken, hij gaf een korte show met zijn eigen drone. Wat een mooie mogelijkheden voor Land- en Luchtmacht, brandweer, bewaking en niet te vergeten bij eerste hulp de onmisbare A.E.D  via de drone super snel ter plaatsen te brengen bij het slachtoffer. Kortom, we zijn allen op dit punt weer wat wijzer geworden. Velen vragen werden door de leden gesteld met daarop vele verhelderende antwoorden.
En dan beginnen de magen te knorren en moeten de kelen na een interessante middag nodig gesmeerd worden. Dus open die bar en bestellen maar. Een ieder liet het zich dan ook goed smaken. ALV 2018 etenDe blauwe hap was weer geweldig door Paresto bereid, met als toetje een heerlijk stukje spekkoek.
En ruim na zessen namen de leden met moeite afscheid.
Kortom, het was buiten grijs en nat en saai, dat kon je van binnen niet zeggen deze middag. Het was weer een genot om met 92 man/vrouw samen te zijn in onze huiskamer de O.O. Mess op onze o zo bekende thuisbasis Woensdrecht.
Tot de volgende keer, geniet van de leuke foto’s…misschien sta je erop.
Groetjes, Marian van Bergem.

Foto's Algemene Ledenvergadering 2018